Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Mezuniyet

Mezun durumdaki öğrencilerimizin yapması gereken işlemler;

        Öğrencilerimiz tüm derslerini başarmış, zorunlu 40 iş günü stajını tamamlamış ise mezun durumdadır. Bu durumda olan öğrencilerimizin Mezuniyet İşlemleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı sonrasında yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Kararı sonrası Mezuniyet Belgelerinizin basım ve imza aşamasına geçilmektedir. Mezun durumda olan öğrencilerimizin Mezuniyet Belgelerini teslim almaya gelmeden önce muhakkak Öğrenci İşlerinden Mezuniyet Belgesinin hazır olup/olmadığına dair teyit almalıdır. (Öğrencilerimizin Ön Lisans Diplomalarının  hazırlanması ise mezuniyet tarihinden itibaren 6-12 ay arası sürmektedir.Geçici Mezuniyet Belgenizin aslını getirerek diplomanızı alabilirsiniz.)

Mezun Öğrencilerimizin Mezuniyet Belgelerini alabilmeleri için Mezuniyet İşlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Mezuniyet İşlemleri için aşağıdaki evraklar tam ve eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır(4 adet). Ayrıca 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Öğrenci Kimliği bu evraklarla birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilmelidir. Geçici Mezuniyet Belgenizi aşağıdaki evrakları teslim edip alabilirsiniz. 

1) Mezuniyet Başvuru Dilekçesi

2) İlişik Kesme Belgesi 

(Bu belgede Kayalı Kampüsünde yer alan   Kütüphane ve Dök. Daire Başkanlığına ait imzalar bulunmaktadır [Kitap ödünç kontrolü ayrıca birimimiz tarafından da yapılabilmektedir]. Diğer imzaları (Yüksekokul Sekreterliği, Sınıf Danışmanı, Bölüm Başkanı, Depo/Ambar/Ayniyat Yetk.)  Meslek Yüksekokulumuzda attırabilirsiniz.)

3) Mezuniyet Andı

4) Beyanname

 

Not 1 : Teslim etmeniz gereken Öğrenci Kimliğiniz kayıp ise yerel veya ulusal bir gazeteye ilan vermeniz gerekmektedir. Bu ilanın çıktığı gazetenin tamamını (sadece ilan sayfası değil) öğrenci işlerine bir dilekçeyle birlikte teslim etmelisiniz.

Not 2: Eğer Geçici Mezuniyet Belgenizi daha önce aldıysanız, hazır olan Önlisans Diplomanızı almak için sadece bu geçici belgeyi öğrenci işlerine teslim etmeniz yeterlidir. Teslim edeceğiniz Geçici Mezuniyet Belgesi bizden aldığınız belge olmalıdır (Aslı). Bu belgenin kayıp/çalıntı durumunda ise ulusal trajlı gazateye ilan vermelisiniz ve bu ilanın çıktığı gazetenin tamamını (sadece ilan sayfası değil) öğrenci işleine bir dilekçeyle birlikte teslim etmelisiniz.

Not 3: Noter onaylı vekaletname olmadan öğrenci adına işlem yapılamaz.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.