Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
RSS

İç Kontrol

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
 1. Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

      c. Personelin Yeterliliği ve Performansı

      d. Yetki Devri

 

2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

 1. Planlama ve Programlam
 1. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

​​3. KONTROL FAALİYET STANDARTLARI

      a. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

       b. Hiyerarşik Kontroller

      c. Faaliyetlerin Sürekliliği

     d. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

 1. Bilgi ve İletişim
 • İletişim Sistemi
 1. Raporlama.
 1. Kayıt ve Dosyalama
 • Dosyalama Sistemi
 1. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi.
 • T.C Kırklareli Üniversitesi Hata Usulsüzlük Ve Yolsuzlukları Bildirme Prosedürü

​5. İZLEME STANDARTLARI (KONTROLLERİN DEĞERLENDİRMESİ)

6. PROSEDÜRLER

 1. Prosedürler Listesi
 • İç-Dış Prosedürler
 • Birim Onarım Prosedürü
 • Doküman Kontrol Prosedürleri
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
 • Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Tasarımı Prosedürü
 • Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Planlanması Prosedürü
 • Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Prosedürü
 • Hizmet içi Eğitim Prosedürü
 • İç Denetim Prosedürü
 • İletişim Prosedürü
 • Kayıt Kontrol Prosedürü
 • Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Prosedürleri
 • Maaş Tahakkuk Prosedürü
 • Olağanüstü Durum Prosedürü
 • Öğrenci Şikâyet ve Memnuniyet Prosedürü
 • Satın Alma Prosedürü
 • Stratejik Yönetim Prosedürü
 • Üniversite Rehber Sistemi Prosedürü
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.