Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

  1. Etik Değerler ve Dürüstlük
  1. Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

      c. Personelin Yeterliliği ve Performansı

      d. Yetki Devri

 

2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

  1. Planlama ve Programlam
  1. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

​​3. KONTROL FAALİYET STANDARTLARI

      a. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

       b. Hiyerarşik Kontroller

      c. Faaliyetlerin Sürekliliği

     d. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

  1. Bilgi ve İletişim
  1. Raporlama.
  1. Kayıt ve Dosyalama
  1. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi.

​5. İZLEME STANDARTLARI (KONTROLLERİN DEĞERLENDİRMESİ)

6. PROSEDÜRLER

  1. Prosedürler Listesi
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.