Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

"Bilim Atölyesi"

Öğrencilere Fen Bilimleri dersini sevdirmek ve derse olan tutumlarını olumlu etkilemek amacıyla müfredata yönelik deneyler belirlenmiş ve Ahmet Yener Ortaokulu laboratuvarında 6 saatlik program kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla laboratuvara deney istasyonları kurulmuş ve üniversite öğrencileri denetiminde deneyler yaptırılmıştır. Deneylerin sonunda öğrencilere katılım belgesi verilmiştir. 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.