Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kısmi Zamanlı Öğrenciler

25/09/2017 14:36:55 - 25/09/2017 14:36:55 - 7053 Okunma

2017-2018 Eğitim Öğretim Döneminde Meslek Yüksekokulumuzda  Kısmi Zamanlı olarak   öğrenci çalıştırılacaktır. Aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler müracaatlarını ekte sunulan Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formu ile birlikte (çıktısı alınıp doldurulduktan sonra) 06 Ekim  2017 tarihine kadar Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranan Şartlar

1-      Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak.

2-      Disiplin cezası almamış olmak.

3-      Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.

4-      Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

5-      Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

6-      Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

7-      Daha önceden Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışırken, sözleşmesi öğrenci tarafından veya öğrenci çalıştıran birim ve/veya Daire Başkanlığınca tek taraflı olarak feshedilmemiş olmak.

 

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

1 Adet Fotoğraf

SGK İlişik Taahütnamesi

Hizmet Akdi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu

Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi

Sağlık Provizyon Belgesi (E-Devlet sitesinden alınıyor)

Ziraat Bankası Hesap Bilgileri

·          

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formu' nu indirmek için tıklayınız.

kısmi zamanlı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.