Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
RSS

İdari Personel

YILMAZ

Mürüvvet YILMAZ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Sekreteri

0288 2143825 (5104)

Ayşe AYCİN

Bilgisayar İşletmeni Ayşe AYCİN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğrenci İşleri / Evrak Kayıt

0288 2143825 (5105)

Erhan AYAZ

Bilgisayar İşletmeni Erhan AYAZ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Mutemet

http://personel.klu.edu.tr/erhan.ayaz

erhan.ayaz@klu.edu.tr / erhanayaz@gmail.com

0288 2143825 (5108)

Yunus KULOĞLU

Bilgisayar İşletmeni Yunus KULOĞLU

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğrenci İşleri

yunus.kuloglu@klu.edu.tr

0288 2143825

Ayşegül BAŞTEPE ÇAKMAK

Bilgisayar İşletmeni Ayşegül BAŞTEPE ÇAKMAK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Müdür Sekreteri

0288 2143825 (5100)

Muammer ERDEM

Sağlık Teknisyeni Muammer ERDEM

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

0288 2143825 - 5102

Doğan SARIYÜCE

Bilgisayar İşletmeni Doğan SARIYÜCE

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğrenci İşleri

dogan.sariyuce@klu.edu.tr

0288 2143825 (5107)

Aysın UÇAK

Bilgisayar İşletmeni Aysın UÇAK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğrenci İşleri

0288 2143825 (5106)

Gülbahar KOÇ

Hizmetli Gülbahar KOÇ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yardımcı Hizmetler

0288 2143825 (5130)

Arzu DERE

Hizmetli Arzu DERE

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yardımcı Hizmetler

0288 2143825 (5130)

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.