Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Kesin kayıda hak kazanan adaylar kayıt için gerekli olan belgeleri eksiksiz olarak Meslek Yüksekokulumuza teslim edeceklerdir.
 • Online Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Sisteminden çıktı alınacaktır.)
 • Öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı ve ders içerikleri.
 • Öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren öğrenim belgesinin (transkript) aslı veya onaylı fotokopisi.
 • Öğrencilerin ÖSYS’ye girdiği yıla ait ÖSYS Yerleştirme ve Sonuç Belgeleri.
 • İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibarıyla ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda disiplin cezası almadığını gösterir belge.
 • Onaylı kayıt dondurma yazısı (kayıt donduran öğrenciler için)
 • Onaylı yeni tarihli öğrenci belgesi.
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi.
 • Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapılmadığını gösterir belge.

Kesin Kayıt Tarihleri : 28.01.2019-29.01.2019

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.