Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

24/01/2018 15:02:36 - 24/01/2018 15:02:36 - 1956 Okunma

2017-2018 eğitim öğretim yılı Bahar döneminde Meslek Yüksekokulumuza yapılan yatay geçiş başvuru sonuçları ekli listede sunulmuştur. Listeyi indirmek için tıklayınız.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

*** Asil olarak yerleşen adaylar kesin kayıt için gerekli olan belgeleri eksiksiz olarak başvurdukları Birime teslim edeceklerdir.

Online Başvuru Dilekçesi. (Sistemden çıktı alınacaktır.)

Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/ müfredatı ve ders içerikleri.

- Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren öğrenim belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı fotokopisi.

- Öğrencilerin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYM Yerleştirme ve Sonuç Belgesi.

- İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge.

- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası almadığına dair belge.

- Kayıt Dondurma Yazısı (Kayıt donduran öğrenciler için)

- Yeni tarihli öğrenci belgesi.

- Nüfus Cüzdan fotokopisi.

- Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapılmadığına dair belge.

-Yurtdışından öğrenci kabulünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan tanınırlık belgesi.

- Yurtdışından yapılacak başvurularda, kayıtlı olunan programın ÖSYM Kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçeye çevrilmiş ve onaylanmış olması.

-İkinci Öğretim öğrencileri harç ücretlerini (385 TL) Ziraat Bankası nezdindeki 0104-49549817-5002 numaralı hesaba yatıracaklardır.

-2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş kesin kayıt tarihleri Üniversitemiz akademik takviminde yer aldığı üzere 29.01.2018-31.01.2018 tarihleri arasındadır. Bu tarihler arasında kayıt işlemini yaptırmayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

 

yatay geçiş

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.