Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yaz Stajları

15/05/2020 10:11:47 - 01/06/2020 10:11:47 - 2472 Okunma

Covid-19 pandemisi nedeniyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tüm programlarında 2019-2020 egitim-ögretim yılı Bahar dönemi sonu itibariyle;

 

- Mezun duruma gelen/gelecek olan 2. sınıf öğrencilerinin staj/uygulama eğitimlerini dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi, ödev vb. faaliyetlerle veya öğrencilerimizin kendilerinin talep etmeleri halinde yaz stajını uygun kurum/kuruluşlarda yapabilmelerine;

 

- 1. sınıf öğrencilerimizin ve mezun olma aşamasında olamayan 2.sınıf öğrencilerimizin ise kendilerinin talep etmeleri halinde yaz stajını uygun kurum/kuruluşlarda yapabilmelerine,  covid 19 küresel salgınının devam etmesi durumunda öğrencilerimizin kendilerinin istememeleri halinde ise; yaz stajlarını 2020-2021 eğitim öğretim yılı yaz döneminde yapabilmeleri müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.

 

2019-2020 Yaz Dönemi stajını kurum/kuruluşlarda yapmak isteyen öğrencilerimiz bu isteğini belirtir Matbu Dilekçe, Covid-19 pandemisinin seyri ve uzaktan eğitim takvimi dikkate alınarak düzenlenmiş yeni tarihli Staj Kabul Formu ve İşletme Stajı Sözleşmesi aşağıdadır.

1- Yaz Dönemi stajını kurum/kuruluşlarda yapmak isteyen öğrencilerin bu isteğini belirten matbu dilekçe

2-Yeni tarihli staj kabul formu

3- Yeni tarihli işletme stajı sözleşmesi  uygun şekilde doldurup;

 

Temmuz Döneminde (20 ve 40 gün) staj yapacak öğrenciler 12 Haziran 2020

Ağustos Döneminde (20 gün) staj yapacak öğrenciler ise 17 Temmuz 2020

mesai bitimine kadar başvuru evraklarını elden teslim, posta veya mail yoluyla tarafımıza ulaştırması gerekmektedir.

 

*Not 1: Covid-19 pandemisi öncesi öğrencilerimize ait eski tarihli staj başvuru formları müdürlüğümüzce dikkate alınmayacak olup, 2019-2020 Yaz Dönemi stajını kurum/kuruluşlarda yapmak isteyen öğrencilerimizin yukarıda belirtiğimiz (1) dilekçe ve (2)yeni tarihli staj başvuru formunu doldurup staj başvuru sürecine yeniden başlayıp yine yukarıda belirtilen tarihlerde başvuru evraklarını tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

*Not 2: Sürecin sekteye uğramaması için lütfen staj yapmak istediğiniz kurum/kuruluşun staj yeri kapsamında uygun olup olmadığı bilgisini, Staj Başvuru Formunuzu ilgili kurumu/kuruluşa imzalatıp tarafımıza göndermeden önce OBS/ALMS,mail vd. iletişim kanalları aracılığıyla sınıf danışmanınızdan (staj program koordinatörü) alınız.

* Not 3: Müdürlüğümüzce staj başvurusu kabul edilen öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır. SGK işe giriş bildirgelerinizi staj başlama tarihinden birkaç gün önce e-devlet üzerinden temin edebilirsiniz.

 

KLU

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.