Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kısmı Zamanlı Öğrenci Alımı

30/09/2019 11:23:24 - 30/09/2019 11:23:24 - 236 Okunma

2019-2020 Eğitim Öğretim Döneminde Meslek Yüksekokulumuzda 3 adet  Kısmi Zamanlı olarak  öğrenci çalıştırılacaktır. Aşağıda belirtilen şartları taşıyan Üniversitemiz öğrencilerinin Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formu  ile birlikte 04 Ekim 2019 tarihine kadar okulumuz Öğrenci İşleri bürosuna başvurmaları gerekmektedir.

 

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranan Şartlar

1-Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak.

  2-Disiplin cezası almamış olmak.

3-Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.

4-Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

5-Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

6-Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.(Okula 2018 yılında ya da 2019 yılında kayıt yaptırmış olmak)

7-Daha önceden Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışırken, sözleşmesi öğrenci tarafından veya öğrenci çalıştıran birim ve/veya Daire Başkanlığınca tek taraflı olarak feshedilmemiş olmak.

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • İŞ BAŞVURU FORMU
  • YENİ TARİHLİ ÖĞRENCİ BELGESİ
  • ÖĞRENİM GÖRÜLEN BİRİMİN ÖĞRENCİ İŞLERİ TARAFINDAN DİSİPLİN CEZASI ALMADIĞINA DAİR BELGE

 

İŞE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN EVRAKLAR

  • BAŞVURU FORMUNA YAPIŞTIRILMAK ÜZERE 1 ADET FOTOĞRAF
  • NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
  • IBAN NUMARASI (ZİRAAT BANKASI)
  • KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA (HİZMET AKDİ) SÖZLEŞMESİ
  • SGK İLİŞİK TAAHHÜTNAMESİ
  • SGK AİLE YARDIMI SORGULAMA BELGESİ (sgk’dan veya türkiye gov.tr’den sağlık provizyon belgesi )

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız

Kısmı zamanlı öğrenci alımı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.